Nieuws

De behandelingen van kinderen en jongeren tot 18 jaar valt per 1 januari 2018 onder de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Alle 14 Twentse gemeentes hebben een contract gesloten met mijn praktijk. Dat betekent dat zij de behandelingen volledig vergoeden, als daarvoor een verwijzing door huisarts, kinderarts of jeugdarts is afgegeven. De arts verwijst naar de praktijk als er een vermoeden is van DSM-IV/V problematiek. Dit kan te maken hebben met angst, stemming, depressieve gevoelens en is in de meeste gevallen van TIJDELIJKE aard bij kinderen en jongeren. In de verwijzing wordt aangegeven om welke problematiek het waarschijnlijk gaat. De praktijk voert alleen Basis GGZ problematiek behandelingen uit. Problematiek passend bij Specialistische GGZ valt niet onder mijn bevoegdheid. Ook eetproblematiek valt niet onder mijn expertise.

Voorwaarden

Bij aanmelding krijgt u de schriftelijke voorwaarden. Om de aanmelding spoedig te laten verlopen en zo snel mogelijk een afspraak voor een intakegesprek in te kunnen plannen, is het van belang dat ik alle gevraagde informatie (ik mail u de vragenlijsten en aanmeldingsformulier als ik inschat dat begeleiding passend is binnen mijn praktijk) volledig en op de juiste manier wordt aangeleverd. Als ik alle ingevulde formulieren binnen heb, mail ik een uitnodiging voor een intakegesprek met u als ouders samen met uw kind. Voor jongeren geldt dat ik een intakegesprek alleen met de jongere heb of desgewenst met ouders erbij. Houd hierbij rekening met een wachttijd van enkele weken. De wachttijd gaat van start als de aanmelding compleet en op mijn postadres ontvangen is.  

Voor de duidelijkheid nog enkele praktische zaken:

a.  Als er sprake is van een scheiding moeten beide gezaghebbende ouders op de hoogte zijn en akkoord zijn met de behandeling in mijn praktijk. Dit is wettelijk op deze manier geregeld. Ik ben geen mediator en kan in mijn praktijk niet bemiddelen bij conflicten of verschillende opvoedingsstijlen. 

b.  In mijn praktijk voer ik geen onderzoeken uit.

c.  De wachttijd in mijn praktijk staat onder het kopje "aanmelding" vermeld.

In 2018 is de tijd die besteed mag worden aan begeleiding gesteld op maximaal 750 minuten per afgegeven beschikking. Ook de indirecte tijd die besteed wordt aan de behandeling telt hierbij mee (denk bv. aan overleg met huisartsen, scholen, verslaglegging, mailcontacten).

Eigen risico

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Andere mogelijkheden- facturering aan uzelf

U kunt als ouders ook zorg die is uitgesloten van vergoeding of naar aanleiding van uw eigen wensen afspraken te maken over rechtstreekse facturering naar (ouders van) de cliënt. Daarvoor geldt het standaardtarief van de NZA. 

Kwaliteitseisen en klachtenregeling

Ik werk volgens de kwaliteitseisen (kwaliteitsstatuut) en beroepscode voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie bij het NIP. Meer informatie hierover vindt u op de site van het NIP.


(C) 2008 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken