Nieuws

Update:   in verband met de richtlijnen van het RIVM werk ik op een andere manier dan gebruik. Soms door middel van beeldbellen, soms met wandelingen en in mijn praktijkruimte in Markelo. Updates over de stand van zaken plaats ik op mijn site. Excuus voor het ongemak en ik wens u het allerbeste!

BEHANDELINGEN- ALGEMENE INFORMATIE

De behandelingen van kinderen en jongeren tot 18 jaar valt per 1 januari 2018 onder de Jeugdwet.De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.Alle 14 Twentse gemeenten hebben een contract gesloten met praktijk.van problematiek bij kinderen en jongeren.Eetproblematiek valt niet onder mijn expertise.

Voorwaarden

Bij aanmelding krijgt u de schriftelijke voorwaarden.Om de aanmelding snel te laten verlopen en zo snel mogelijk een afspraak voor een intakegesprek in te kunnen plannen, is het van belang dat ik alle gevraagde informatie volledig en op de juiste manier wordt aangeleverd.Als ik alle formulier formulieren binnen heb, mail ik een uitnodiging voor een intakegesprek met u als ouders samen met uw kind.

Voor de duidelijkheid nog praktische zaken:

A. Als er sprake is van een scheiding moeten beide ouders op de hoogte zijn en zijn met deze manier geregeld.Ik ben geen bemiddelaar en kan in de praktijk bij conflicten van mijn verschillende ontwikkelingsstijlen . 

B. In mijn praktijk voer ik geen onderzoeken uit.

C. De vermelding in mijn praktijk staat onder het kopje "aanmelding" wordt vermeld.

Afmeldbeleid

Als u een behandelgesprek over moet zeggen is daar begrip voor.Dit moet echter 24 uur van te voren.De gemeente betaalde kosten voor te laat afgezegde consulten niet.

Eigen risico 

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Andere mogelijkheden - facturatie aan u zelf

Zorg die is uitgesloten van vergoeding kunt u zelf betalen indien gewenst.

Kwaliteitseisen en klachtenregeling

Ik werk volgens de kwaliteitseisen en beroepscode passend bij mij beroepsregistratie bij het NIP. Meer informatie vindt u op de site van het NIP.


(C) 2008 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken