Als mens voel je je soms alleen, verdrietig, boos of onzeker. Omdat je met jezelf in de knoop zit, omdat je niet goed kunt zijn wie je bent, omdat je een scheiding, ziekte of overlijden hebt meegemaakt, omdat je jezelf niet zo goed begrijpt of anderen je niet zo goed begrijpen.

Een van de drijfveren voor het werk in deze praktijk is mijn eigen verleden en kind zijn. Ik had graag iemand gehad naar wie ik toe kon. Maar in die tijd waren er nog niet zoveel "psychologen" en was het nog niet zo "gewoon"om daar naar toe te kunnen gaan. Door de keuzes in mijn leven heb ik inzicht gekregen in mezelf en ben ik tevreden met wie ik zelf ben. Vandaar dat een belangrijk thema voor het werk in mijn praktijk is: “zijn wie je bent”.

Mijn doel is om kinderen, jongeren en volwassenen te helpen het vertrouwen in zichzelf (weer) terug te krijgen en te leren hun gevoelens serieus te nemen. Zodat je beter om kunt gaan met je zorgen, je verdriet, je familie, gepest worden, verliezen en andere belangrijke dingen in je leven. Daardoor kun je meer worden wie je werkelijk bent. En dat wens ik iedereen van harte toe!

Annemarie Limpers


GZ psycholoog, BIG geregistreerd

Kinder en jeugdpsycholoog NIP

Coach (topcoach-nlp opleiding)

EMDR therapeut

Symbooldrama therapeut

Lid PPA, platform psychologen en orthopedagogen regio Almelo www.ppalmelo.nl


Pagina printen